Eyeronic

Na podujatí Game Days Trnava 2019 (30.maj-31.máj) sa zúčastnilo viacero členov TEDI Games, v mikro tíme Nameless Corp. boli Tomáš Fusko a Juraj Konečný, za ~30 hodín spolu vytvorili hru s týmto exotickým názvom.

Z ich prezentácie:
Explore an unknow and surrealistic dream. Each part means each puzzle, brings you to explore more from this mysterious world. Stay dreaming…