CHIKON

Team TEDI Games (Ocean Green) sa zúčastnil tento rok po prvý raz Bratislava Game Jamu (BGJ2018 @ 9.Nov-11.Nov)

v zložení Peter Pagáč, Adam KyslerSamuel Michelko, Bence Berta vytvorili hru CHICKON.
Tohtoročnou témou game jamu bolo „ovládanie počasia“.
Hra CHICKON je pre dvoch hráčov, kde hráč ovláda jeno zviera, ovcu alebo kozu.
Tieto zvieratá zápasia mezdi sebou v ringu.

Hru si môžete zdarma stiahnuť na itch.io : DOWNLOAD