CO-OP (VR)

Členovia TEDI Games získali cenné tretie miesto na Game Jame ktorý bol organizovaný v rámci Festu Anča 2018 v Žiline.
Odnášajú si domov cenné skúsenosti a nový monitor značky DELL.
Game Jam trval 30 hodín a v zložení
[Code] * Dalibor Bartoš *
[Graphics] : * Juraj Mikula *
[Level design] : * Michal Kabát *
sa podarilo vytvoriť hru do zdarného konca.
Témou Game Jamu bolo „V jednote je sila“. Vytvorená hra s názvom CO-OP je kooperatívna platformovka pre prostredie virtuálnej reality, kde hráč naraz ovláda postavy ktoré musia spolupracovať aby dosiahli cieľ.