8Bit Tankade

Podujatie:
Trnava Game Jam 2020: Archade Edition
28.aug.2020 – 30.aug.2020

Info:
Na tomto game jame sa tvorili hry pre arkádové kabinety. V kombinovanom zložení spolu s nováčikom Alexandrom,
team TEDI Games vytvoril hru ktorá simuluje hry z 8bit éry a používa farebnú paletu ZX Spectra.
Finálny produkt sa ponáša skôr na hru pre NES a však to zábavnosti neprekáža.

Členovia tímu:
Code & Design : Dalibor Bartoš
Code & Testing: Tomáš Fusko
Level Design: Tomáš Sonlaitner
2D/3D Assets: Alexander Binder

DOWNLOAD